Only friends

Met dit evenement wordt Sportclub Only Friends ondersteund.

“Je bent goed zoals je bent”

Only Friends biedt kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte een plek om te bewegen en te sporten. Voor deze kinderen en jongeren biedt Only Friends keuze uit 25 verschillende sporten. Onder begeleiding van (professionele) trainers bewegen en sporten de jongeren passend bij de mogelijkheden, behoeften en belevingswereld. Dit alles is zonder druk en niet direct gericht op prestatie, het moet vooral leuk en plezierig zijn. De bedoeling hiermee is dat de kwaliteit van leven van de jongeren met een beperking aanmerkelijk wordt verhoogd. Wil je meer weten over Only Friends, neem een kijkje op de website of meld je aan en probeer een paar sporten uit!

Only Friends Utrecht